Мій Університет для Android

Android додаток для студентів та викладачів з актуальним розкладом пар.

Основні особливості:

 • Розклад груп, викладачів та аудиторій
 • Перегляд розкладу без доступу до інтернету
 • Вкладка "Обрані"

Підтримує такі університети:

 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (НПУ)
 • ВСП `Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ` (ТЕК КНТЕУ)
 • Український гуманітарний інститут (УГІ)
 • ДВНЗ `Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана` (КНЕУ)
 • Сумський державний університет (СумДУ)
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ)
 • Харківський національний економічний університет (ХНЕУ)
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ)
 • Поліський національний університет (ПНУ)
 • Національний університет харчових технологій (НУХТ)
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка (СумДПУ)
 • Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ)
 • Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)
 • Університет банківської справи (УБС)
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД)