Мій Університет для iOS

iOS додаток для викладачів і студентів з розкладом пар.

Основні особливості:

 • Детальний розклад викладачів, аудиторій та груп
 • Збереження розкладу для off-line перегляду
 • Вкладка "Обране"
 • Темна та світла теми

Підтримує такі університети:

 • Сумський державний університет (СумДУ)
 • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (КПІ)
 • Харківський національний економічний університет (ХНЕУ)
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ)
 • Поліський національний університет (ПНУ)
 • Національний університет харчових технологій (НУХТ)
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка (СумДПУ)
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (ГНПУ)