Мій Університет для iOS

iOS додаток для викладачів і студентів з розкладом пар.

Основні особливості:

 • Детальний розклад викладачів, аудиторій та груп
 • Збереження розкладу для off-line перегляду
 • Вкладка "Обране"
 • Темна та світла теми

Підтримує такі заклади:

 • Сумський державний університет (СумДУ)
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ)
 • Поліський національний університет (ПНУ)
 • Національний університет харчових технологій (НУХТ)
 • Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ)
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (ГНПУ)
 • Університет банківської справи (УБС)
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (НПУ)
 • Український гуманітарний інститут (УГІ)
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ)
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖУ)
 • Житомирський медичний інститут (ЖМІ)
 • Київський університет імені Бориса Грінченка (КУБГ)
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки (ВНУ)
 • Український католицький університет (УКУ)
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (КАРАЗІН)
 • Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства (КТГГ)
 • Київський фаховий коледж прикладних наук (КФКПН)
 • Приватний заклад вищої освіти `ІТ СТЕП Університет` (ІТ СТЕП)
 • ВСП `Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ` (ТЕК КНТЕУ)
 • Криворізький фаховий медичний коледж (KMK)
 • Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ)
 • Київський електромеханічний фаховий коледж (КЕМК)
 • Національний університет `Одеська морська академія` (ОМА)
 • ЗФПО "Київський міський медичний фаховий коледж" (КМКК)
 • Харківський національний економічний університет (ХНЕУ)
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка (СумДПУ)
 • Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД)
 • ДВНЗ `Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана` (КНЕУ)