старший викладач Рудников Е. Г.

(викладач)

Дані про дисципліни збираються автоматично, та можуть доповнюватися або змінюватися з часом.