Університети

Логотип університету
Сумський державний університет
СумДУ
Логотип університету
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
КПІ
Логотип університету
Харківський національний економічний університет
ХНЕУ
Логотип університету
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
ПНУ
Логотип університету
Поліський національний університет
ПНУ
Логотип університету
Національний університет харчових технологій
НУХТ
Логотип університету
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
СумДПУ
Логотип університету
Львівський національний університет імені Івана Франка
ЛНУ
Логотип університету
Національний університет водного господарства та природокористування
НУВГП
Логотип університету
Університет банківської справи
УБС
Логотип університету
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
ЛДУ БЖД
Логотип університету
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ІФНТУНГ
Логотип університету
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
НПУ
Логотип університету
ВСП `Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ`
ТЕК КНТЕУ
Логотип університету
Український гуманітарний інститут
УГІ
Логотип університету
ДВНЗ `Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана`
КНЕУ
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ЖУ

(бета-версія)